Web site

Web site
Lumilitaw ang kuwentong ito sa Pebrero 2000 na isyu ng . Mag-subscribe » Malinaw ang katibayan: Ang mga kababaihan ay nag-diving sa web at nagpapalaki ng karamihan sa paglago sa e-commerce. Para sa mga kababaihan sa negosyo ng teknolohiya, at para sa mga nais lamang na panatilihin kung ano ang nangyayari, ang Women in Technology International Site (http: // www witi com / index-c shtml) ay nagbibigay ng isang buhay na buhay na digest ng araw na balita, tech at iba pa.

Lumilitaw ang kuwentong ito sa Pebrero 2000 na isyu ng . Mag-subscribe »

Malinaw ang katibayan: Ang mga kababaihan ay nag-diving sa web at nagpapalaki ng karamihan sa paglago sa e-commerce. Para sa mga kababaihan sa negosyo ng teknolohiya, at para sa mga nais lamang na panatilihin kung ano ang nangyayari, ang Women in Technology International Site ( // www witi com / index-c shtml) ay nagbibigay ng isang buhay na buhay na digest ng araw na balita, tech at iba pa. (Ang mga isyu sa sports, negosyo at kababaihan ay sakop din sa site.) Ang link na "Mga Connections" ay nagbibigay ng mabilis na access sa mga pagkakataon sa networking, mula sa mga kumperensya hanggang sa mga pulong ng mga kabanata ng WITI.