Words To The Wise

Words To The Wise
Ang kuwentong ito ay lumilitaw sa Abril 2000 na isyu ng . Mag-subscribe » Mabilis na ngayon, ano ang isang alpaca? Paano ang tungkol sa isang cinchona? Sa susunod na pag-surf mo sa isang salita na hindi mo nakikilala, hanapin ang kahulugan sa GuruNet (www.gurunet.com), isang 753K na pag-download. Maglagay lamang ng cursor ng iyong mouse sa salita at i-click ang ALT.

Ang kuwentong ito ay lumilitaw sa Abril 2000 na isyu ng . Mag-subscribe »

Mabilis na ngayon, ano ang isang alpaca? Paano ang tungkol sa isang cinchona? Sa susunod na pag-surf mo sa isang salita na hindi mo nakikilala, hanapin ang kahulugan sa GuruNet (www.gurunet.com), isang 753K na pag-download. Maglagay lamang ng cursor ng iyong mouse sa salita at i-click ang ALT. Ang activate ng GuruNet, tinitingnan ang salita at binibigyan ang kahulugan. Ito ay mabilis, walang hirap-at libre.

Tandaan: Gumagana lamang ang GuruNet kapag naka-online ka, ngunit iyan ay napakainam kapag ang salita na kailangan mong malaman ay nasa isang Web page.


Upang makipag-ugnay kay Robert McGarvey e-mail sa kanya sa [email protected]